Underground24.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka Prywatności

Zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), Biuro Tłumaczeń UNDERGROUND24.PL przedstawia niniejszą Politykę Prywatności i Cookies.

§1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Underground24.pl Marta Jarecka-Lew
ul. Nowosądecka 3/14
35-505 Rzeszów
tel.: 600-168-457; adres e-mail: meglew@poczta.onet.pl
W dalszej części niniejszej Polityki administrator danych osobowych zwany jest Biurem.

§2. Źródła i cele gromadzenia Państwa danych osobowych
1. Biuro gromadzi wyłącznie dane podane przez Państwa w trakcie kontaktu i składania zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne celem złożenia zamówienia i jego realizacji.
2. Biuro nie gromadzi danych zawartych w dokumentach przeznaczonych do tłumaczenia.
3. Biuro gromadzi Państwa dane osobowe wyłącznie w następujących celach:
a) udzielenie odpowiedzi na kierowane przez klienta zapytania (w tym dokonanie wyceny);
b) realizacja zamówionego tłumaczenia;
c) prowadzenie księgowości (obowiązek ustawowy).
4. Biuro nie wykorzystuje Państwa danych do celów profilowania, podejmowania zautomatyzowanych decyzji czy marketingu bezpośredniego.

§3. Odbiorca Państwa danych osobowych
1. Bezpośredni dostęp do Państwa danych mają wyłącznie następujące osoby:
a) administrator danych osobowych;
b) osoby przyjmujące zamówienie do realizacji;
c) tłumacze pracujący nad realizacją danego tłumaczenia;
d) firma TAXEON.PL świadcząca na rzecz Biura usługi księgowe;
2. Wszystkie osoby wskazane powyżej są związane obowiązkiem zachowania danych w poufności oraz niewykorzystywania ich w celach innych niż realizacji obowiązków służbowych/umownych. Co więcej, każda z tych osób uzyskuje dostęp do Państwa danych osobowych wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji rzeczonych obowiązków.
3. W sytuacjach wyjątkowych, Państwa dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa polskiego (np. organy ścigania, sąd, urząd skarbowy).
4. Zależnie od wybranej formy kontaktu i realizacji zamówienia, dodatkowo dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć takie podmioty jak: poczta polska/firma kurierska, operator prowadzący hosting strony internetowej i elektronicznej skrzynki pocztowej Biura, operator portalu Facebook, operator systemu do zarządzania projektami IC Project. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za sposób postępowania tychże podmiotów z danymi osobowymi klientów – dotyczy to w szczególności portalu Facebook, z którego osoby kontaktujące się z Biurem korzystają na własną odpowiedzialność.

§4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
1. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres czasu konieczny do realizacji zamówienia oraz spełnienia wymogów przepisów prawa polskiego.

§5. Prawa przysługujące Państwu w związku z przekazaniem nam swoich danych osobowych
1. W związku z przekazaniem Biuru swoich danych osobowych, przysługują Państwu następującego prawa:
– prawo dostępu do danych osobowych;
– prawo do skorygowania danych osobowych;
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
2. Wnioski dotyczące realizacji przysługujących Państwu praw należy kierować do administratora danych osobowych wskazanego na wstępie niniejszej Polityki.
3. Biuro ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania w zakresie, w jakim przepisy prawa polskiego zobowiązują Biuro do ich przechowywania lub przetwarzania. Dotyczy to w szczególności przechowywania i przetwarzania danych dla celów księgowości oraz prowadzenia repertorium tłumacza przysięgłego (zgodnie z okresem czasu wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa).

§6. Polityka Cookies
1. Biuro wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), stanowiące niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
2. Biuro przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a) dostosowania treści strony internetowej Biura (www.underground24.pl) do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) marketingowych, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących strony Biura i samego Biura na innych stronach internetowych;
c) statystycznych, w szczególności umożliwienia Biuru przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze strony internetowej.
3. Użytkownik może wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym za pomocą odpowiedniej konfiguracji przeglądarki internetowej.
4. Użytkownik może również usunąć pliki cookies zapisane na jego urządzeniu końcowym korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta.
5. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.